สำนักข่าวออนไลน์พีเอ็นเอ็นนิวส์ 18 ธันวาคม 2014

โรงเรียนนายเรือ จัดกิจกรรม ชุมชนน่าอยู่ รู้รักสามัคคี ถว่ายราชสดุดี องค์ราชินีไทย