สำนักข่าวออนไลน์พีเอ็นเอ็นนิวส์ 1 พฤศจิกายน 2014

อบจ สมุทรปราการหนุนเงินกว่า 69 ล้านซ่อมสนามกีฬา