สำนักข่าวออนไลน์พีเอ็นเอ็นนิวส์ 25 กรกฎาคม 2014

อบจ สมุทรปราการหนุนเงินกว่า 69 ล้านซ่อมสนามกีฬา